Om man har en hund och det ska komma en baby till familjen kan det vara bra att tänka till lite extra. Det är till exempel viktigt att man ser till att babyn får ha sina saker ifred och att man inte låter hunden ligga i sängar med mera.

Nya saker kan locka nyfikenhet

När man handlar nya saker hos https://www.bigbaby.se och andra butiker kan man ganska snart inse att hunden kommer att vara mycket nyfiken på de här sakerna. Det är något nytt som kommer in i hemmet och hunden kommer att vilja undersöka dem. Det kan vara klokt att låta hunden titta på vissa saker för att den ska se att de inte är farliga.

Hunden och småsaker

Många saker som nappar, delar till flaskor och liknande är sådant som hunden kan få i sig. Det kan orsaka allvarliga skador och hunden kan rent av avlida om man inte får ut sakerna. Det gäller alltså att hålla lite koll på vad hunden får titta på. Visst kan man visa hunden en napp, men då bör en vuxen hålla i den och övervaka så att nappen inte försvinner in i hundens mun.

Bakterier och barn

Ett litet barn är känsligt för bakterier, det kan man inte bortse från. En hund kan ha många bakterier i munnen och det är därför bra om de saker som hunden slickar på tvättas ordentligt innan de ges till babyn. Det kan dock också vara bra om barnet får i sig lagom med bakterier. Det blir då mer motståndskraftigt mot sjukdomar och annat.

Kommer babyn och hunden överens?

Det är också viktigt att ha koll på att hunden och babyn verkligen kommer överens. Om allt går bra kan hunden vilja sova i sängen med barnet, hunden kan följa med på promenader och gå bredvid barnvagnen och så vidare. En hund kan vara ett barns allra bästa kompis och den kan också fungera bra som vakt om man måste lämna vagnen ett ögonblick. Hunden kan många gånger också varna om det är så att något händer med barnet medan man inte är närvarande. Det gäller dock att hålla lite koll så att hunden inte känner sig bortstött när babyn kommer hem. Om hunden inte känner att den får uppmärksamhet kan den bli svartsjuk och börja tycka illa om barnet. Då kan det gå riktigt illa.

En hund kan också börja vakta ett barn och se barnet som dess valp. Det kan rent av vara så att barnets egna föräldrar och andra släktingar inte får komma nära barnet när hunden vaktar. Om det här beteendet uppkommer kan det vara bra att ta kontakt med en expert på hundars beteende och om det inte blir bättre kan man behöva omplacera hunden.